Komora medicínsko-technických pracovníkov Bratislava

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Oznam

Nový systém prihlasovania na webovom portáli.

Vážení zdravotnícki pracovníci,

SK MTP v posledných mesiacoch intenzívne pracuje

na novom  systéme, webovom portále a webovej stránke.

V blízkej budúcnosti plánuje komora spustiť

 novú webovú stránku s možnosťou prihlásenia sa do vlastného konta

registrovaného zdravotníckeho pracovníka.

Pre sprístupnenie je potrebné mať aktuálnu emailovú adresu.

Výhody konta:

o    rýchlejší prístup k potrebným informáciám ( počet kreditov, úhrady poplatkov )

o    možnosť skontrolovať svoje údaje v registri

o    možnosť požiadať ONLINE o aktualizáciu údajov ( pracovisko, telefonický kontakt atď.)

 

Žiadosť o zmenu emailovej adresy zaslať na adresu : info@sekmtp.sk alebo poštou

V žiadosti uviesť:

  „ Žiadam o zmenu/aktualizáciu emailovej adresy.“

·       meno a priezvisko 

·       registračné číslo v SK MTP

·       aktuálnu emailovú adresu

·       telefonický kontakt

Praktické rady:

- v prípade ak nemáte zriadenú emailovú adresu odporúčaná forma emailu MENOPRIEZVISKO ....

- pre komunikáciu s komorou používať výlučne súkromnú emailovú adresu 

Aktuálne informácie je potrebné pravidelne sledovať

na webovej stránke komory, alebo facebooku!!!


created by MAGAT