Komora medicínsko-technických pracovníkov Bratislava

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Zmena v registrácii

Od 1.1.2019 sa všetky registrácie spojené s členstvom RK MTP BA vybavujú cez SK MTP Trenčín.

created by MAGAT