Komora medicínsko-technických pracovníkov Bratislava

SeK MTP logo

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Dokumenty

®iados» o obnovenie registrácie

stiahnu» dokument (23 kB)


®iados» o dočasne pozastavenie registrácie

stiahnu» dokument (22 kB)


prihlaąka za člena komory

stiahnu» dokument (34 kB)


®iados» o príspevok na odbornú konferenciu

stiahnu» dokument (28 kB)


®iados» o zruąenie registra

stiahnu» dokument (22 kB)


®iados» o vyčiarknutie z členstva komory

stiahnu» dokument (22 kB)created by MAGAT